Main Menu

Iontoforese

Onder iontoforese wordt verstaan het transdermaal toedienen van geneesmiddelen door middel van een electrisch veld. Wij leveren iontoforese oplossingen alleen aan ziekenhuizen en pijnklinieken. Voor zelfzorgmedicijnen voor consumenten is iontoforese geen optie en adviseren wij pijnpleisters.

Iontoforese wordt vooral toegepast bij circulatiestoornissen van arm of been, complex regionaal pijnsyndroom (ook wel bekend als sympathische reflexdystrofie of post-traumatische dystrofie) en bepaalde zenuwpijnen. Ook kan de behandeling effectief zijn bij bepaalde vormen van aangezichtspijn. Bij vaatverwijders moet deze behandeling 5 à 10 keer worden herhaald. Verder wordt deze techniek toegepast bij gewrichtsklachten of lokale spierpijn waarbij éénmalig ontstekingsremmers (corticostero ĩden) worden toegediend.

Iontoforese apparaten werken middels electroforese. Door electroforese is het mogelijk geneesmiddelen die normaal gesproken niet door de huid kunnen doordringen, toch via de huid toe te dienen. Het is bij sommige pijnsyndromen wenselijk dat vaatverwijders plaatselijk hun werk doen bijvoorbeeld voor de behan-deling van een arm of been, met behulp van een vaatverwijdend medicijn labetalol (Trandate ®) of ketanserine (Ketensin ®). Hierbij krijgt men een gedeeltelijke blokkade van het onwillekeurige zenuwstelsel. Als gevolg van deze behandeling ontstaat een verbetering van de doorbloeding in arm of been. In veel gevallen treedt hierbij pijnvermindering op. Vaak komt de pijn na enkele dagen weer (gedeeltelijk) terug. Daarom wordt de behandeling éénmaal per week gedurende 10 weken herhaald. Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van Magnesiumsulfaat of Ketanest-S ®. Met deze middelen is slechts een beperkte ervaring maar de resultaten zijn tot dusver veelbelovend.

Bij gewrichtspijn of lokale spierpijn wordt vaak Dexamethason (Decadron ®) toegediend. Het effect hiervan is te vergelijken met een injectie van langwerkende corticostero ĩden. Dit is een éénmalige behandeling, Echter als deze behandeling effectief is, wordt hij ook wel eens herhaald, maar niet vaker dan drie tot vier maal per jaar.

Medical Discovery richt zich op iontoforese ten behoeve van pijnbestrijding. U kunt bij de partner Huis van Gemak ook terecht voor een andere applicatie; te weten iontoforese tegen overmatig zweten (hyperhidrosis).

Vraag stellen